Internet zagrożenia

Coraz częściej media krajowe przekazują informacje o nieletnich, którzy stali się sprawcami czynów karalnych – przestępstw intelektualnych. Młodzież,  a nawet dzieci, nie będąc w pełni tego świadomi łamią prawo, choćby  poprzez używanie filmów, nagrań muzycznych, gier komputerowych sporządzonych zarówno w warunkach domowych, jak i nabywanych  z nielegalnych źródeł, czy też poprzez ich „ściąganie” z Internetu przy wykorzystaniu sieci P2P itd. Problem ten, dotyczy  również i naszego województwa, coraz młodsze dzieci potrafią już korzystać z Internetu, nie zawsze wykorzystując swoje umiejętności w prawym celu.

    Policjanci naszego województwa postawili przed sobą zadanie uchronienia młodych ludzi przed staniem się przestępcami.  Chcemy to osiągnąć poprzez propagowanie wiedzy z zakresu przestępczości intelektualnej i przede wszystkim zachęcanie do wycofywania się z już podejmowanych zachowań ryzykownych.

    Policjanci nawiązali kontakt z nauczycielami przedmiotu „Informatyka” i pedagogami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, celem uświadomienia wszystkim powstającego zagrożenia oraz inspirowania szkół w kierunku podejmowania działań edukacyjnych w tym zakresie. Podczas wizyt w szkołach policjanci przekazują placówkom oświatowym materiały profilaktyczne, w postaci ulotek oraz książeczek zawierających płytę - zwiastun filmu zrealizowanego dla potrzeb projektu  edukacyjnego „Bądź Oryginalny”.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej:

·      „Co złego może spotkać nas w wirtualnej rzeczywistości?" -  wejdź tutaj

·      Jak możesz uchronić swoje dziecko przed kłopotami –„ Komputer i Internet w domu - Vademecum dla rodziców” -  wejdź tutaj

Powrót na górę strony