Zespół ds. Dyscyplinarnych, Kadr i Szkolenia - Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie

Zespół ds. Dyscyplinarnych, Kadr i Szkolenia

Zespół ds. dyscyplinarnych,
kadr i szkolenia

11-600 Węgorzewo, ul. Jana Pawła II 39
tel.: 477356431 lub 477356442
fax: 477356405