Zespół ds. Dyscyplinarnych, Kadr i Szkolenia - Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie

Zespół ds. Dyscyplinarnych, Kadr i Szkolenia

Zespół ds. dyscyplinarnych,
kadr i szkolenia

11-600 Węgorzewo, ul. Jana Pawła II 39
tel.: +48 (87) 427 04 31 lub 427 04 42
fax: +48 (87) 427 04 05