Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ruszyła akcja „Wieniec”. Wspólne patrole policji, straży leśnej i granicznej kontra nieetyczni zbieracze poroży

Poszukiwanie zrzutów staje się coraz bardziej popularne. Nie ma w tym nic nagannego, o ile zbieracze nie naruszają obowiązujących w lasach zasad, a przede wszystkim nie płoszą zwierząt. Wczoraj policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie wraz z funkcjonariuszami Straży Leśnej z Nadleśnictwa Borki ora Straży Granicznej z Węgorzewo przeprowadzili wspólne działania pod nazwą ,,Wieniec”.

Policjanci,  strażnicy leśni oraz strażnicy graniczni wielokrotnie organizują działania i akcje, ukierunkowane na zwalczanie różnego rodzaju przestępstw i wykroczeń, egzekwując przy tym przepisy obowiązującego prawa. Tym razem odbyły się wspólne działania pod nazwą ,,Wieniec”. Działania te miały na celu egzekwowanie prawa i prawidłowych zachowań  zbieraczy zrzutów w lesie. Zrzutami nazywamy poroże zrzucane co roku przez zwierzęta jeleniowate – sarny, łosie i jelenie. Te ostatnie pozbywają się poroża właśnie na przełomie lutego i marca. To gratka dla poszukiwaczy. Wielu zbiera je do własnych kolekcji, niektórzy na sprzedaż. Niestety cześć osób w pogoni za znaleziskami zachowuje się nieodpowiedzialnie. Celowo tropiąc chmary jeleni, zmusza je do ciągłego przemieszczania się. Zmuszanie ich do ucieczki, przepędzanie z bezpiecznych i zasobnych w karmę ostoi zakrawa na okrucieństwo.

Policja przypomina:

Ustawa o lasach, a dokładnie artykuł 26 określa stałe zakazy wstępu do poszczególnych obszarów leśnych. Zgodnie z tym artykułem, stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące:

  • uprawy leśne do 4m wysokości;
  • powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;
  • ostoje zwierząt;
  • źródliska rzek i potoków;
  • obszary zagrożone erozją.

Nadleśniczy może też wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w razie gdy:

  • wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego;
  • występuje duże zagrożenie pożarowe;
  • wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna.

Natomiast artykuł 165 kodeksu wykroczeń określa niedopuszczalne zachowania w lesie wobec zwierzyny dziko żyjącej:

„Kto w lesie, w sposób złośliwy, płoszy albo ściga, chwyta, rani lub zabija dziko żyjące zwierzę, poza czynnościami związanymi z polowaniem lub ochroną lasów, jeżeli czyn z mocy innego przepisu nie jest zagrożony karą surowszą, podlega karze grzywny albo karze nagany.”

Powrót na górę strony