Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Z młodzieżą o handlu ludźmi na spotkaniu z policjantką

W ramach działań profilaktycznych policjantka z Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie spotkała się z uczniami szkoły średniej. Podczas zajęć przedstawiła im główne aspekty związane z ,,handlem żywym towarem’’, między innymi metody pozyskiwania osób, formy handlu, skalę tego zjawiska oraz metody niwelowania i unikania zagrożeń. Nie zabrakło również promocji zawodu Policji oraz tematów związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.

Czasy niewolnictwa czy transport niewolników do przymusowej pracy powinny być postrzegane, jako zjawisko z przeszłości i nie dotyczyć współczesnej cywilizacji. Rzeczywistość jest jednak inna. Proceder nadal istnieje, zmienił jedynie swoje oblicze. Procesy globalizacyjne, otwarcie granic, nasilenie się różnic społecznych w obrębie danego państwa bądź regionu sprawiają, że handel ludźmi w obecnych warunkach rynkowych staje się na nowo zajęciem wyjątkowo lukratywnym. W ramach działań profilaktycznych policjantka z węgorzewskie komendy, przeprowadziła spotkanie z uczniami klasy III w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie. Działanie te było okazją do podniesienia świadomości młodych osób w zakresie rozpoznania zjawiska dotyczącego handlu ludźmi oraz przekazania podstawowych informacji, jak nie stać się jego ofiarą. W trakcie spotkania z młodzieżą policjanta przedstawiła główne zagadnienia związane z handlem „żywym towarem”, metodami pozyskiwania osób, wskazując przy tym na różne formy i skalę tego zjawiska oraz sposoby niwelowania i unikania zagrożeń. Uczestnicy dowiedzieli się również, gdzie i jak szukać potrzebnej pomocy w sytuacji pojawiającego się niebezpieczeństwa.

Na spotkaniu nie zabrakło również zagadnień związanych z promocją zawodu Policji. Asp. Agnieszka Filipska zaprezentowała zarówno wymogi, jakie musi spełnić kandydat oraz omówiła jak wygląda proces rekrutacji. Przedstawiła również możliwość rozwoju i kształcenia zawodowego. Atrakcyjność służby obrazowały osobiste doświadczenia prowadzącej spotkanie.

W trakcie pogadanki nie zabrakło również tematów związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.