Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Trwają policyjne działania „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”

Węgorzewscy policjanci ruchu drogowego prowadzą działania pod nazwą „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego". Działania te mają za cel wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a zwłaszcza na przestrzeganie przepisów związanych z korzystaniem z dróg przez pieszych.

Dzisiaj od rana węgorzewscy policjanci ruchu drogowego prowadzą działania „NURD”. Akcja ukierunkowana jest na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenie pieszych w ruchu drogowym. W ramach działań funkcjonariusze będą zwracać uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych. Mundurowi zwrócą również uwagę na to czy piesi nie łamią zasad przepisów ruchu drogowego.

Podczas akcji nadzorem objęte są miejsca, które są szczególnie niebezpieczne dla pieszych np. przejścia przez ruchliwe jezdnie lub przejścia, na których doszło do potrąceń pieszych. Policjanci zwracają uwagę czy kierujący nie usiłują w stosunku do pieszych stosować „prawa silniejszego”, np. wymuszać pierwszeństwo na przejściu.

Rowerzyści również zaliczają się do grupy niechronionych. Do większości wypadków, w których poszkodowani są rowerzyści przyczyniają się kierujący samochodami osobowymi. W znacznej mierze wypadki te powstają z powodu nieudzielenia pierwszeństwa przejazdu i nieprawidłowego wyprzedzania. Natomiast do zdarzeń, których rowerzyści są sprawcami dochodzi głównie na skutek nieustąpienia pierwszeństwa innym kierującym oraz podczas nieprawidłowo wykonywanego manewru skrętu.

Korzystając z roweru należy pamiętać o obowiązujących zasadach ruchu drogowego. Ważne jest, aby rowerzyści nie przejeżdżali tylko przeprowadzali rowery przez przejścia dla pieszych, pamiętali o sygnalizowaniu skrętu ręką, a gdy tylko jest to możliwe, korzystali z dróg dla rowerów.