Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Robi się coraz chłodniej, pamiętajmy o bezdomnych

W związku z zapowiadanym nadejściem niskich temperatur powietrza policjanci apelują, aby nie przechodzić obojętnie wobec osoby potrzebującej pomocy. Nasza reakcja może uratować zdrowie, a nawet życie człowiekowi narażonemu na wychłodzenie organizmu. Najprostszą formą pomocy jest wykonanie telefonu na numer 112 i poinformowanie o takiej osobie odpowiednich służb.

Policja na co dzień podejmuje wzmożone działania prewencyjne i pomocowe, zmierzające do udzielania pomocy każdemu, kto jej potrzebuje. Naszym zadaniem jest przeciwdziałanie  tragicznym zdarzeniom, jakim są śmiertelne wychłodzenia. Policjanci informują ośrodki pomocy społecznej o osobach, które z racji swojego wieku, samotności, niezaradności, bądź trudnej sytuacji materialnej mogą stać się potencjalnymi ofiarami na skutek wychłodzenia organizmu. Funkcjonariusze patrolują też miejsca, w których często przebywają bezdomni, tj.: dworce, tereny przydworcowe czy ogródki działkowe.

Policjanci codziennie współpracują w tym zakresie z innymi instytucjami, nie są jednak w stanie dotrzeć do wszystkich osób potrzebujących pomocy. Dlatego zwracamy się z prośbą o informowanie ośrodków pomocy społecznej o osobach bezradnych, samotnych i bezdomnych potrzebujących pomocy. Nie przechodźmy obojętnie obok człowieka, któremu grozi zamarznięcie, zadzwońmy na policję, to zajmie tylko chwilę. Chcemy ograniczyć ilość tego typu zdarzeń, dlatego wspólnie z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie naszego miasta, podejmujemy intensywne działania prewencyjne i pomocowe wobec osób najbardziej potrzebujących. Skuteczność działań, uzależniona jest także od aktywności mieszkańców, zatem apelujemy o informowanie policji lub instytucji pomocowych o osobach, które takiej pomocy potrzebują.

Od 1 listopada w całym województwie warmińsko - mazurskim działa bezpłatna infolinia dla bezdomnych uruchomiona przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Pod numerem 800 165 320 dzwoniący otrzymają informację o miejscach, gdzie bezdomni mogą szukać noclegu i ciepłego posiłku lub dostać pomoc materialną, medyczną oraz prawną. Infolinia jest uruchamiana corocznie przed sezonem zimowym i będzie działać do 31 marca 2020 roku.

Policjanci apelują ! Nie przechodźmy obojętnie wobec osoby narażonej na wychłodzenie