Działania TRUCK & BUS na drogach powiatu - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania TRUCK & BUS na drogach powiatu

Dzisiaj od rana policjanci ruchu drogowego prowadzą wzmożone działania kontrolne pn. Truck & Bus. Celem działań jest sprawdzenie przestrzegania przez kierujących samochodami ciężarowymi oraz busami, obowiązujących przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz transportu osób i rzeczy.

Policjanci podczas działań prowadzą wzmożone kontrole busów, autobusów i samochodów ciężarowych poruszających się po drogach powiatu węgorzewskiego. Działania mają na celu poprawę bezpieczeństwa w transporcie drogowym podczas przewozu osób i rzeczy.

Policjanci sprawdzają głównie sposób przewożenia ładunków i osób, stan techniczny pojazdów oraz stan trzeźwości kierowców. Tego typu działania są ukierunkowane na eliminowanie z dróg niesprawnych pojazdów, ujawnianie wszelkich nieprawidłowości związanych z przewozem towarów i osób, kontrolę dokumentacji, stan trzeźwości kierujących, prędkość oraz przestrzeganie norm czasu pracy kierujących pojazdami ciężarowymi.

Apelujemy o stosowanie się do przepisów ruchu drogowego i dbanie o stan techniczny pojazdów, gdyż ma to realny wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym