Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjne działania "Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego"

Policjanci z drogówki każdego dnia czuwają nad bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego, a także nad jego porządkiem. Czasami – w trakcie planowanych wcześniej działań – ich uwaga skupia się na wybranej grupie użytkowników dróg. Na przykład podczas działań NURD, które skierowane są na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, czyli pieszych i rowerzystów.

Dzisiaj od wczesnych godzin rannych policjanci węgorzewskiej drogówki prowadzą działania związane z bezpieczeństwem niechronionych uczestników ruchu drogowego – czyli "NURD". Podczas działań funkcjonariusze będą zwracać szczególną uwagę na wykroczenia w ruchu drogowym, które wpływają na bezpieczeństwo pieszych i kierujących jednośladami.

Policyjne działania „nurd” ukierunkowane są na dyscyplinowanie wzajemnych relacji między kierującymi i pieszymi. Akcja ma na celu zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenie pieszych w ruchu drogowym.

W ramach działań funkcjonariusze będą zwracać uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie przyjrzą się, czy piesi sami nie łamią zasad ruchu drogowego.