Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Węgorzewie

Wczoraj w Komendzie Powiatowej Policji w Węgorzewie odbyła się uroczysta zbiórka podczas, której Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek powołał na stanowisku I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Węgorzewie kom. Martę Umbras.

Wczoraj w węgorzewskiej komendzie odbyła się uroczystość wprowadzenia I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Węgorzewie. W obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie oraz policjantów i pracowników węgorzewskiej komendy został odczytany rozkaz Komendanta Wojewódzkiego Policji  w Olsztynie o powierzeniu pełnienia obowiązków na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Węgorzewie kom. Marcie Umbras.

W chwili wręczania rozkazu personalnego, insp. Tomasz Klimek podkreślił, że wybór Marty Umbras na to stanowisko był podyktowany doświadczeniem, które posiada w pracy kryminalnej jak i prewencyjnej. Doświadczenie i duża wiedza muszą ze sobą współgrać i uzupełniać się w przypadku pełnienia funkcji kierowniczych. Ten aspekt został tu spełniony.

Kom. Marta Umbras będzie nadzorowała oraz koordynowała pracę pionu kryminalnego.

Nowy Zastępca w szeregi Policji wstąpiła 17 lat temu. Po wstąpieniu do służby pierwsze kroki stawiała w pionie kryminalnym zdobywając  doświadczenie w zakresie pracy dochodzeniowo-śledczej i operacyjno-rozpoznawczej. Od 2009 do 2012 roku była specjalistą zespołu do spraw Dyscyplinarnych, Kadr i Szkoleń. Od 2012 roku pełniła funkcję Komendanta Komisariatu policji w Reszlu.