Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Komendant Powiatowy Policji w Węgorzewie odebrał wyróżnienie za najwyższy poziom bezpieczeństw w ruchu drogowym w województwie warmińsko-mazurskim w 2017 roku

Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie wyróżniła powiat węgorzewski z zakresie bezpieczeństwa na drogach w 2017 roku. Wyróżnienie odebrał osobiście Komendant Powiatowy Policji w Węgorzewie mł. insp. Radosław Drach w obecności Starosty Węgorzewskiego .

Wczoraj (07.05.2018) w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Olsztynie obyło się uroczyste podsumowanie raportu ze stanu bezpieczeństwa na drogach Warmii i Mazur. Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przyznała wyróżnienie dla powiatu, który uzyskuje najlepsze wyniki w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Najbezpieczniejszym powiatem okazał się powiat węgorzewski. Wyróżnienie za najwyższy poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2017 odebrał osobiście Komendant Powiatowy Policji w Węgorzewie mł. insp. Radosław Drach w obecności Pani Haliny Faj Starosty Węgorzewskiego.

W swoim wystąpieniu mł. insp. Radosław Drach podsumował, że jest to wynik sporządzanej każdego roku analizy bezpieczeństwa, która pozwala precyzyjnie umiejscowić patrole w miejscach, gdzie dochodzi do większej liczby zdarzeń drogowych. Podkreślił, że na bezpieczeństwo wpływa wiele czynników, a przede wszystkim dobra współpraca z samorządami, innym służbami i instytucjami. Ta współpraca i wspólne służby min. z Inspekcją Transportu Drogowego, strażnikami granicznymi i miejskimi czy żandarmerią wojskową pozwoliła osiągnąć tak dobry wynik w postaci wyróżnienia za najbezpieczniejszy powiat w zakresie ruchu drogowego. Na koniec Komendant powiedział, mimo, że powiat węgorzewski został wyróżniony jako najbezpieczniejszy to nie znaczy, że o bezpieczeństwo, nie tylko na drogach, już nie należy dbać.