Bezpieczeństwo dzieci

„ Dziecko na pokładzie”- nowe przepisy

15 maja 2015 roku wchodzi w życie kolejna nowelizacja przepisów Prawa o ruchu drogowym. Tym razem zmiany dotyczą przewożenia osób w pojazdach ze szczególnym uwzględnieniem dzieci.

Znowelizowana ustawa Prawo o ruchu drogowym wdraża  przepisy Unii Europejskiej, a w szczególności dyrektywę wykonawczą Komisji 2014/37/UE z dnia 27 lutego 2014 r. dotyczącą przewożenia dorosłych i dzieci. Ustawa w niektórych przypadkach zaostrza wymagania, w innych zaś wprowadza liberalizację przepisów.

Foteliki-  jak było a  jak będzie?

Aktualnie przepisy stanowią, że dziecko w wieku do 12 lat nie przekraczające 150 cm wzrostu w pojeździe posiadającym pasy bezpieczeństwa powinno być przewożone w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym.

Od 15 maja 2015 roku  znika  kryterium wieku. Zgodnie z nowymi przepisami dziecko mające mniej niż 150 cm wzrostu jest przewożone w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci zgodnym z masą i wzrostem dziecka oraz właściwymi warunkami technicznymi określonymi w przepisach UE lub regulaminach EKG ONZ dotyczących urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojeździe.

Ustawodawca wymienia kategorie aut, w których obowiązują przepisy dotyczące przewożenia dzieci. Są to:

- samochody osobowe- mające nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy ( kat. M1 )

- samochody ciężarowe (dostawcze) lub ciężarowo – osobowe- zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t., lub samochody specjalne nie przekraczające  wskazanej masy ( kat. N1)

- samochody ciężarowe- zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków  o masie całkowitej przekraczającej 3,5 t  ( kat. N2- masa całkowita pow. 3,5 t. do 12 t., a kat. N3 – przekracza 12 t.)

Foteliki bezpieczeństwa dla dzieci oraz inne urządzenia  muszą być instalowane w pojeździe zgodnie z zleceniami producenta, wskazującymi , w jaki sposób urządzenie może być bezpiecznie stosowane. Warto zaznaczyć, że wykroczenie stanowi także przewożenie dziecka w foteliku nieprawidłowo zainstalowanym.

Kiedy pas bezpieczeństwa wystarczy?

Przepisy zezwalają na  przewożenie w  autach osobowych, ciężarowo- osobowych, ciężarowych wyposażonych w pasy bezpieczeństwa dzieci mających co najmniej 135 cm wzrostu zapiętych tylko pasami bezpieczeństwa w przypadku, gdy ze względu na masę i wzrost dziecka nie jest możliwe zapewnienie fotelika bezpieczeństwa lub innego urządzenia  przytrzymującego.

Ponadto przepisy zezwalają na przewożenie w autach osobowych oraz  dostawczych, czy ciężarowo- osobowych na tylnym siedzeniu trzeciego dziecka w wieku co najmniej 3 lat zapiętego w pasy bezpieczeństwa w przypadku, gdy dwoje dzieci jest przewożonych w fotelikach i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego.

Odstępstwa od reguły.

Dzieci, które przewożone są taksówką, specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego, pojazdem Policji, Straży Granicznej lub straży miejskiej/ gminnej bądź też posiadające zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do przewożenia w foteliku bezpieczeństwa lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci  nie muszą korzystać z tych urządzeń.

Zakazy.

Kierującemu pojazdem zabrania się  przewożenia w foteliku bezpieczeństwa lub innym urządzeniu dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w aktywną poduszkę powietrzną dla pasażera. Zabrania się także przewożenia dziecka w wieku poniżej 3 lat w pojazdach kategorii M1,N1,N2 i N3  niewyposażonym w pasy bezpieczeństwa i fotelik bezpieczeństwa lub w pasy bezpieczeństwa lub inne  urządzenia przytrzymujące dla dzieci. Zabronione jest także  przewożenie  na przednim siedzeniu auta dziecka poza fotelikiem lub innym urządzeniem przytrzymującym dziecka mającego mniej niż 150 cm wzrostu.

Kto i kiedy  jest zwolniony z obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa?

Obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa nie dotyczy:

 

1) osoby mającej zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa;

2) kobiety o widocznej ciąży;

3) kierującego taksówką podczas przewożenia pasażera;

4) instruktora lub egzaminatora podczas szkolenia lub egzaminowania;

5) policjanta, funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Inspektora Kontroli Skarbowej, funkcjonariusza celnego i Służby Więziennej, żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – podczas przewożenia osoby (osób) zatrzymanej;

6) funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu podczas wykonywania czynności służbowych;

6a) żołnierza Żandarmerii Wojskowej podczas wykonywania czynności ochronnych;

7) zespołu medycznego w czasie udzielania pomocy medycznej;

8) konwojenta podczas przewożenia wartości pieniężnych;

9) osoby chorej lub niepełnosprawnej przewożonej na noszach lub w wózku inwalidzkim;

10) dziecka w wieku poniżej 3 lat przewożonego pojazdem kategorii M2 i M3

 ( autobus)

11) dziecka przewożonego na zasadach przewidzianych w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z późn. zm.6)).

Dziecko w foteliku – dla bezpieczeństwa, nie dla uniknięcia mandatu.

Przewożenie w sposób zgodny z przepisami najmłodszych pasażerów to nie tylko obowiązek prawny. Po pierwsze zapewniamy im w ten sposób bezpieczeństwo podczas jazdy samochodem, po drugie - i nie mniej ważne- uczymy dzieci podstawowych zasad bezpieczeństwa. Dbajmy o swoje dzieci także każdego dnia w ruchu drogowym.  Nawet najmłodsze dzieci mają miejsce w policyjnych statystykach. Często wpisują się w nie przez niefrasobliwość i brak wyobraźni dorosłych opiekunów.

Powrót na górę strony