Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego - Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego
Komendy POwiatowej Policji w Węgorzewie

11-600 Węgorzewo, ul. Jana Pawała II 39
  tel.: (087) 427-04-24
fax:  (87) 427 04 05 lub 427 04 15

 Naczelnik Wydziału

kom. Adrian Gajda

tel. (087) 427 04 30

 p.o. Zastępca Naczelnika Wydziału

asp. sztab. Mariusz Faber

tel. (087) 427 04 47

 

Sekretariat:

Aleksandra Kiełczewska

tel. miejski: (087) 427 04 24,  fax miejski (87) 427 04 05 lub 427 04 15