Kontakt - Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie

Komenda Powiatowa Policji
w węgorzewie

 

ul. Jana Pawła II 39
11-600 Węgorzewo

tel. (87) 427 04 00
fax. (87) 427 04 05 lub 427 04 15

Godziny służby i pracy: 
7:30 - 15:30 
 
Oficer dyżurny całodobowo : 997, 112 lub 087 427 04 00
 
Wojewódzkie Centrum Monitorowania Pracy Policji
0 800 339 202