Komunikaty

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE NA TERENIE POWIATU WĘGORZEWSKIEGO UDZIELAJĄCE POMOCY OSOBOM DOŚWIADCZAJĄCYM PRZEMOCY w RODZINIE

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych    

11-600 Węgorzewo, ul. Zamkowa 3
tel. 87 427-54-06

Pon.: 8.00-16.00  Wt.-Pt.: 7.30-15.30

 - udzielanie informacji w problemach uzależnień i przemocy

 

Powiatowo Gminny Punkt Interwencji Kryzysowej w Węgorzewie

11-600 Węgorzewo, ul. gen. Józefa Bema 16A
tel. 87 427-06-40 fax. 87 427-02-93

Pon.: 15.00-18.00 terapeuta uzależnień
Wt.: 14.00-18.00 psycholog
Czw.: 10.00-11.00 prawnik
Pt.: 8.00-9.00 prawnik

 - pomoc prawna, psychologiczna i terapeutyczna

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie

11-600 Węgorzewo, ul. gen. Józefa Bema 16A
tel. 87 427-06-40  fax. 87 427-02-93

Pon.- Pt.: 7.00-15.00

 - poradnictwo socjalne udzielane przez pracowników socjalnych

 

Świetlica Socjoterapeutyczna "DOM"

11-600 Węgorzewo, ul. gen. Józefa Bema 12 bl.B
tel. 87 427-30-31

Pon.-Pt.: 8.00-16.00

placówka socjoterapeutyczna zapewniająca:
-zajęcia socjoterapeutyczne
-zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
-zajęcia logopedyczne,
-zajęcia z psychologiem,
-zajęcia profilaktyczne,

 

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia - Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie

11-600 Węgorzewo    ul. gen. Józefa Bema 24  tel. 87 427-27-66

Pon.-Pt.: 9.00-18.00

 Terapie indywidualne i grupowe dla osób uzależnionych.
Terapie dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz terapie dla osób z innymi uzależnieniami prowadzone przez psychoterapeutów.
Pomoc ze strony lekarza psychiatry dla osób uzależnionych

 

Powiatowo-Gminny Punkt Interwencji Kryzyzysowej w Węgorzewie - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie

11-600 Węgorzewo, ul. Gen. Bema 16 A
87 427 06 40/fax 427 06 43

 psycholog w każdy wtorek od godziny 14:00 do 18:00
terapeuta uzależnień w każdy poniedziałek od 15:00 do 18:00; prawnik w czwartki od 10:00 do 11:00 i piątki od 8:00 do 9:00.