Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

O bezpieczeństwie seniorów z pozezdrzańskim dzielnicowym

Dzielnicowy z węgorzewskiej komendy spotkał się z uczestniczkami Klubu Seniora na terenie Pozezdrza. Prelegent zwrócił uwagę na bezpieczeństwo osób starszych w ruchu drogowym, oszustwa „na wnuczka” oraz przybliżył seniorom funkcjonowanie „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” i aplikacji ,,Moja Komenda”.

29 listopada dzielnicowy odwiedził seniorów z Pozezdrza, gdzie przeprowadził spotkanie na temat bezpieczeństwa osób starszych. Stróż prawa mówił o aplikacji „Moja Komenda” i ,,Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Podczas wykładu słuchacze dowiedzieli się między innymi, jak mogą zapobiec przestępstwom dokonywanym na osobach starszych. Policjant ostrzegał przed m. in. wpuszczaniem do domu obcych oraz przed oszustwami metodą na tzw. ,,wnuczka”. Funkcjonariusz mówił również o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Prosił o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, a szczególnie przestrzegał seniorów, by nosili odblaski, które mogą uratować im życie.


Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze oraz pozostawiło w świadomości seniorów wiedzę dotyczącą podstawowych zasad bezpieczeństwa. W trakcie dyskusji seniorzy opowiadali o własnych doświadczeniach z nieuczciwymi osobami. Na koniec seniorzy otrzymali odblaski.