Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowy na spotkaniu z mieszkańcami gminy Węgorzewo

Jednym z głównych zadań dzielnicowego jest inicjowanie i uczestniczenie w spotkaniach z mieszkańcami swojego rewiru. Wczoraj takie spotkanie miało miejsce w Sztynorcie Małym gmina Węgorzewo. Dzielnicowy asp.szt. Mariusz Kwarciński rozmawiał o bezpieczeństwie z mieszkańcami, zaczynając od najmłodszych aż po najstarszych. Policjant udzielał porad jak nie stać się ofiarą oszustów oraz prezentował mobilną aplikację Moja Komenda i Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Nie zabrakło również zagadnień związanych z bezpieczeństwem osób pieszych oraz kierujących w ruchu drogowym.

Wczoraj (30 października br.) dzielnicowy asp. szt. Mariusz Kwarciński spotkał się z mieszkańcami Sztynortu Małego, by porozmawiać z nimi o bezpieczeństwie.

Policjant apelował o to, by każdy pieszy, także ten przemieszczający się w terenie zabudowanym nosił element odblaskowy w ten sposób dbając o nasze wspólne bezpieczeństwo. Każdy pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku. Za niestosowanie się do przepisów niechroniony uczestnik ruchu może zostać ukarany mandatem. W trosce o bezpieczeństwo uczestników spotkania dzielnicowy rozdał elementy odblaskowe.

Następnie policjant zachęcał przybyłych na spotkanie do korzystania z "Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa" oraz przedstawiał zebranym w jaki sposób działa aplikacja, czemu służy to policyjne narzędzie i w jaki sposób można nanieść na mapę internetową miejsca zagrożone przestępczością, bądź inne niepożądane zjawiska. Poprosił także o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji, gdyż każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.

W dalszej kolejności policjant apelował do zgromadzonych, co należy zrobić, aby nie stać się ofiarą przestępstwa na „wnuczka czy policjanta”. Dzielnicowy przestrzegł również przed zbytnią ufnością, wobec obcych osób pukających do drzwi naszych mieszkań.
Na koniec spotkania funkcjonariusz odpowiadał na zadawane pytania przez zgromadzonych uczestników oraz przedstawiał propozycje rozwiązań problemów zgłaszanych przez mieszkańców.