Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z udziałem Komendanta

Komendant Powiatowy Policji w Węgorzewie mł. insp. Radosław Drach wziął udział w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, które zorganizowane zostało w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie. Celem spotkania było podsumowanie sezonu wakacyjnego w powiecie węgorzewskim.

Wczoraj w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgorzewie odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. W spotkaniu, które poprowadziła Pani Halina Faj Starosta Powiatu Węgorzewskiego udział wzięli przedstawiciele służb mundurowych oraz osoby będące specjalistami w zakresie dotyczącym zagadnień porządku publicznego oraz zwalczania zjawisk patologi społecznej.

Komendant Powiatowy Policji w Węgorzewie przedstawił ocenę stanu bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym na terenie powiatu węgorzewskiego. Omówił efekty pracy i realizację zadań dotyczących zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Mł. insp. Radosław Drach szczególną uwagę zwrócił na szereg działań, które podjęli węgorzewscy policjanci w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Komendant podziękował również za wsparcie finansowe, dotyczące zabezpieczenia funkcjonariuszy z Oddziałów Prewencji w Olsztynie na służby w powiecie węgorzewskim. Jednocześnie wyraził nadzieję na dalszą współprace i pomoc w działaniach podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa. W wystąpieniu Komendanta nie zabrakło również podziękowań za współpracę przy organizacji seminarium ,,My Czuwamy Ty Wypoczywasz”. Na ręce Pani Haliny Faj Starosty Powiatu Węgorzewskiego przekazał egzemplarz broszury dotyczącej tego przedsięwzięcia.