Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ty możesz mieć wpływ na bezpieczeństwo - skorzystaj z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

Każdy obywatel może być współtwórcą bezpieczeństwa publicznego, a tym samym również i własnego. Takie możliwości daje mu narzędzie, którym jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Na terenie powiatu węgorzewskiego funkcjonuje on od września 2016 roku. Do tej pory od czasu jej wdrożenia zostało naniesione ponad 620 zgłoszeń. Najwięcej z nich dotyczy zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest narzędziem wymiany informacji między lokalną Policją a społecznością. Jej głównym cele jest pozyskanie przez Policję informacji o miejscach i istniejących w nich zagrożeniach, które nie wynikają z policyjnych analiz, statystyk i bezpośrednich zgłoszeń interwencji. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to zarządzanie bezpieczeństwem publicznym na zasadzie partnerstwa wszelkich służb na rzecz realizacji oczekiwań społecznych. W ramach je funkcjonowania węgorzewska policja współpracuje m.in. z zarządcami dróg w celu niwelowania zagrożeń wynikających z niewłaściwej inżynierii drogowej, ze Strażą Miejską między innymi w ramach zgłoszeń dotyczących bezdomności, nielegalnych wysypisk śmieci, czy znęcania się nad zwierzętami, ze strażą Leśną i Rybacką w ramach zgłoszeń dotyczących kłusownictwa i nielegalnej wycinki drzew oraz ze strażą Pożarną i MOPR-em w ramach zagrożeń związanych z bezpieczeństwem na wodach i Strażą Graniczną w ramach przestępstw i wykroczeń przygranicznych.

Użytkowanie aplikacji jest banalnie proste, w każdej przeglądarce wpisując hasło „KMZB” lub „krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa”, bądź w zainstalowanej na smart fonie aplikacji, w kilka kliknięć możemy wprowadzić zagrożenie, a trwać to może nawet krócej, niż oczekiwanie na połączenie z numerem 112 i opowiedzenie szczegółowej sytuacji dla dyspozytora. Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji. Dlatego każdy, kto choć trochę zainteresowany jest bezpieczeństwem na „swoim podwórku” powinien sprawdzić jak działa i skorzystać z narzędzia, jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Pamiętajmy jednak, że ,,KMZB” nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji, w tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112.

Od początku funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie powiatu węgorzewskiego naniesionych zostało ponad 620 zgłoszeń. W tym roku jest ich już ponad 280, w tym potwierdzone stanowią blisko 64%.

W tym roku najwięcej zgłoszeń dotyczyło:

- przekraczania dozwolonej prędkości - 101

- niewłaściwej infrastruktury i złej organizacji ruchu - 40

- spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych – 38