Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Narodowe czytanie ,,Przedwiośnia” z policyjnym lektorem

W miniony weekend, (7 września 20418 r.) na placu Niepodległości w Węgorzewie odbyła się ogólnopolska akcja pod nazwą ,,Narodowe Czytanie”. W spotkaniu promującym publiczne czytanie największych polskich dzieł literackich uczestniczyła jako przedstawiciel węgorzewskiej policji mł. asp. Agnieszka Filipska. Podczas tegorocznej edycji oddawano się lekturze „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego.

,,Narodowe Czytanie” to zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. Czytanie zostało nazwane „narodowym”, aby podkreślić jego powszechny charakter. Podstawowym celem akcji była popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

W piątkowe przedpołudnie, na placu Niepodległości w Węgorzewie zebrała się bardzo liczna grupa lektorów i uczestników ,, Narodowego Czytania”. Na zaproszenie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Węgorzewie odpowiedziało grono przedstawicieli szkół, samorządów oraz służ mundurowych, w tym również Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie. Mł. asp. Agnieszka Filipska aktywnie włączyła się w akcję czytając fragment ,,Przedwiośnia”.