Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci przeprowadzili kolejne działania „Bezpieczny kierowca ciężarówki” na drogach powiatu węgorzewskiego

Policjanci ruchu drogowego węgorzewskiej komendy przeprowadzili akcję „Bezpieczny kierowca ciężarówki". Tego typu działania ukierunkowane są głównie na eliminowanie z dróg niesprawnych pojazdów ciężarowych, ujawnianie wszelkich nieprawidłowości związanych z przewozem towarów i osób, a także kontrolą dokumentacji oraz tego czy przestrzegany jest czas pracy kierowców. Spośród 12 skontrolowanych ciężarówek 5 było niesprawnych techniczne, w konsekwencji policjanci zatrzymali dowody rejestracyjne.

Wczoraj (07.08.2018) funkcjonariusze węgorzewskiej drogówki prowadzili kolejną akcję pod nazwą "Bezpieczny kierowca ciężarówki". Działania polegały przede wszystkim na kontroli w zakresie przewożenia rzeczy z uwzględnieniem stanu technicznego ciężarówek, wyposażenia, właściwego zabezpieczenia ładunku oraz przestrzegania przepisów o czasie pracy i odpoczynku kierowców. Policjanci kontrolowali również dokumenty wymagane do prowadzenia i użytkowania tego typu pojazdów oraz stan trzeźwości kierujących. Sprawdzali także liczbę miejsc siedzących wpisaną w dowodzie rejestracyjnym z liczbą przewożonych pasażerów.

W trakcie działań mundurowi skontrolowali 33 pojazdy, w tym 12 samochodów ciężarowych. Wszyscy kierowcy byli trzeźwi. W pięciu przypadkach policjanci stwierdzili nieprawidłowości w stanie technicznym, co skutkowało zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych.

Tego typu działania odbywają się cyklicznie na terenie powiatu węgorzewskiego .