Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólne działania policjantów i Inspekcji Transportu Drogowego pn. Bus &Truck

Na drogach powiatu węgorzewskiego policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Inspekcji Transportu Drogowego prowadzą dziś działania BUS & TRUCK. Celem działań jest sprawdzenie przestrzegania przez kierujących samochodami ciężarowymi oraz busami, obowiązujących przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz transportu osób i rzeczy.

Policjanci podczas działań będą prowadzić wzmożone kontrole busów, autobusów i samochodów ciężarowych poruszających się po drogach powiatu lidzbarskiego. Działania mają na celu poprawę bezpieczeństwa w transporcie drogowym podczas przewozu osób i rzeczy.

Policjanci będą sprawdzać głównie sposób przewożenia ładunków i osób, stan techniczny pojazdów oraz stan trzeźwości kierowców. Tego typu działania są ukierunkowane na eliminowanie z dróg niesprawnych pojazdów, ujawnianie wszelkich nieprawidłowości związanych z przewozem towarów i osób, kontrolę dokumentacji, stan trzeźwości kierujących, prędkość oraz przestrzeganie norm czasu pracy kierujących pojazdami ciężarowymi.

Apelujemy o stosowanie się do przepisów ruchu drogowego i dbanie o stan techniczny pojazdów, gdyż ma to realny wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.