Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia drogowego z udziałem rowerzysty

Węgorzewscy policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego i rowerzysty. W wyniku zderzenia się pojazdów ranny został rowerzysta. 15-latek został przetransportowany helikopterem do szpitala w Olsztynie.

 

Wczoraj (10.05.2018) około godz. 18:30 oficer dyżurny węgorzewskiej policji otrzymał informacje, że na drodze W-650 w miejscowości Budry doszło do wypadku drogowego z udziałem rowerzysty. Na miejsce natychmiast pojechał policyjny patrol ruchu drogowego. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że rowerzysta nie zasygnalizował prawidłowo manewru skrętu w lewo, w wyniku czego zderzył się z prawidłowo jadącym samochodem. 15-latek z obrażeniami ciała został przetransportowany helikopterem do szpitala w Olsztynie. Kierującego volkswagenem przebadano na zwartość alkoholu - w chwili zdarzenia był trzeźwy. Policjanci zebrali ślady i przeprowadzili oględziny miejsca wypadku. Teraz szczegółowo wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia.

Policjanci zebrali ślady i przeprowadzili oględziny miejsca wypadku. Teraz szczegółowo wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia.

 

O czym warto pamiętać, by przejażdżki rowerowe były bezpieczne? Jakie są podstawowe uprawnienia oraz obowiązki rowerzystów? Jak powinni się zachowywać kierowcy?

Pierwsze uprawnienia- karta rowerowa:

- dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem i wózkiem rowerowym jest karta rowerowa lub prawo jazdy kat. AM, A1, B1 lub T – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat. Karta rowerowa uprawnia również do kierowania pojazdem zaprzęgowym.

Obowiązkowe wyposażenie roweru:

- z przodu – w jedno światło barwy białej lub żółtej selektywnej,
- z tyłu – w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, które może być migające,
- dopuszcza się, aby światła pozycyjne roweru i wózka rowerowego, o których mowa powyżej były zdemontowane, jeżeli kierujący tym pojazdem nie jest zobowiązany do ich używania podczas jazdy- czyli w warunkach dobrej przejrzystości powietrza od świtu do zmierzchu,
- w co najmniej jeden sprawnie działający hamulec,
- w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku,
 

Podstawowe przepisy dotyczące rowerów:

- kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić,

- kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym,

- kierujący rowerem, pojazdem zaprzęgowym, wózkiem rowerowym są obowiązani poruszać się po poboczu, chyba że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch pojazdu utrudniałby ruch pieszych,

- liczba rowerów lub wózków rowerowych jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać 15 pojazdów a odległość między jadącymi kolumnami nie może być mniejsze niż 200 metrów. Jazda w kolumnie nie zwalania kierującego rowerem od przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Zabrania się wjeżdżania między jadące w kolumnie rowery jednośladowe

- dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę

Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:

- opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;
- szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;
- warunki pogodowe (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła) zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni i w tym przypadku szerokość chodnika nie ma znaczenia,
-kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym,
- kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla ruchu pieszych, jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10.

Zakazy

Kierującemu rowerem zabrania się:

- jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu. Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.
- jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach
- czepiania się pojazdów
- kierowania rowerem w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu
- przejeżdżania przez przejście dla pieszych. Rowerzysta zobowiązany jest zejść z roweru, przeprowadzić go przez jezdnię i wsiąść na rower dopiero za przejściem

- korzystania z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku
 

O czym jeszcze warto pamiętać?

- nie ma obowiązku, ale warto i należy jeździć w kasku ochronnym, szczególnie wówczas, kiedy wzrasta zagrożenie w ruchu drogowym
- kierować rowerem wieloosobowym oraz przewozić na rowerze inną osobę może osoba, która ukończyła 17 lat
- dziecko w wieku do lat 7 może być przewożone na rowerze pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę

Obowiązki kierujących wobec rowerzystów
- kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe ,
- kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić,
- kierujący pojazdem, przejeżdżając przez drogę dla rowerów poza jezdnią, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa rowerowi,
- kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany,
- zabrania się zatrzymania pojazdu na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 metrów przed tym przejazdem – na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za przejazdem oraz zatrzymania pojazdu na drodze dla rowerów