Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

W trosce o bezpieczeństwo podczas ferii. Przygotowania policjantów

Na terenie całego kraju w okresie ferii zimowych realizowana będzie akcja informacyjno - edukacyjna „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”. Także policjanci z Warmii i Mazur aktywnie przygotowują się do ferii zimowych, organizując spotkania i akcje poświęcone promowaniu bezpiecznych postaw wśród dzieci i młodzieży podczas zimowego wypoczynku. Wszystko pod hasłem "Bezpieczne Ferie 2018".

Akcja „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” jest kontynuacją ubiegłosezonowej kampanii „Wspólnie dla bezpieczeństwa na stoku” i w sezonie zimowym 2017/2018 została włączona do kampanii zainicjowanej przez MSWiA „Kręci mnie bezpieczeństwo”, a z uwagi na miejsce i czas realizacji, do nazwy dodany został człon „na stoku”.

Partnerami akcji są:

  • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji;

  • Polski Związek Narciarski;

  • Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe;

  • Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe;

  • Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN;

  • Fundacja PZU.

Ferie zimowe na Warmii i Mazurach zgodnie z kalendarzem roku szkolnego ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przypadają w dniach 22 stycznia – 4 lutego 2018 r. W tym czasie dzieci i młodzież będzie wypoczywać na zorganizowanych formach wypoczynku organizowanych m.in. na terenie Warmii i Mazur. Wiąże się to z wystąpieniem zagrożeń związanych z organizacją wypoczynku i przewozem dzieci, co zobowiązuje Policję do podjęcia działań, mających na celu minimalizację zagrożeń oraz ochronę bezpieczeństwa. Dlatego już teraz funkcjonariusze z naszego regionu prowadzą działania pod hasłem „Bezpieczne Ferie 2018”.