Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolski Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestepstwem

W ramach ogólnopolskiej akcji we współpracy z organizacjami pozarządowymi, sądami, prokuratorami w dniach od 20 lutego do 26 lutego 2017 roku, węgorzewscy policjanci będą pomagać ofiarom przemocy oraz osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Ośrodkami Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem oraz sądami, prokuratorami, a także organizacjami pozarządowymi organizuje w dniach 20 do 26 lutego 2017 r. „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw".

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie zwracają szczególna uwagę na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych  przestępstwem. Dlatego też w ramach ogólnopolskiej akcji „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw” w dniach od 20 lutego do 26 lutego  2017  roku w Komendzie Powiatowej Policji w Węgorzewie przy ul.  ul. Jana Pawła II 39  zostanie uruchomiony zespół dyżurujący:

- w dniach 20.02.2017- 23.02.2017 roku w godz. 7.30-15.30 – nadkom. Dorota Kondrusik ( Specjalista ds. Nieletnich i Patologii KPP Węgorzewo) te. 874270455

- w dniach 20.02.2017 do 26.02.2017 roku – mł. asp. Agnieszka Filipska ( dzielnicowa) tel. 887 876 242.

Ponadto  do dyspozycji zainteresowanych dostępni są pozostali dzielnicowi,tj. :

-  asp. Krzysztof Hałas   tel. 887876117

- mł. asp. Paweł Pietrasz  tel. 887876453

-  asp. Andrzej Goliński   tel. 887876156

- asp. szt. Mariusz Kwarciński tel. 887876069

 

Osoba pokrzywdzona także każdego innego dnia o dowolnej porze, może zgłosić się ze swoim problemem telefonicznie (087) 4270400 lub osobiście do policjantów pracujących               w Komendzie Powiatowej Policji w Węgorzewie.

Wszystkie osoby potrzebujące serdecznie zapraszamy.