Policjanci podsumowali miniony rok - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci podsumowali miniony rok

W Komendzie Powiatowej Policji w Węgorzewie odbyła się roczna odprawa z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie oraz zaproszonych gości. Tym samym policjanci podsumowali pracę za rok 2016. Przełożeni omówili stan bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu oraz efekty pracy węgorzewskich policjantów. Zostały przedstawione także plany i priorytety na 2017 rok.

Wczoraj węgorzewscy policjanci podsumowali efekty swojej ubiegłorocznej pracy. W uroczystej odprawie służbowej udział wziął insp. Tomasz Klimek  Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, jak również przedstawiciele najważniejszych instytucji samorządowych w powiecie węgorzewskim oraz delegacje współpracujących z policją służb mundurowych i wymiaru sprawiedliwości.

Insp. Kazimierz Surowiec Komendant Powiatowy Policji w Węgorzewie rozpoczął spotkanie od przedstawienia zebranym efektów pracy poszczególnych pionów komendy oraz stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu węgorzewskiego. W swoim wystąpieniu komendant podkreślił znaczenie współdziałania z samorządami oraz służbami i instytucjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy w swoich wystąpieniach podziękowali za współpracę z tutejszą jednostką oraz podkreślili znaczenie służby jaką na co dzień pełnią węgorzewscy policjanci.

Na zakończenie insp. Tomasz Klimek podziękował policjantom za dobre wyniki pracy oraz wysiłek i trud wkładany w codzienną służbę na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.